CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác để mang lại cho mọi người khả năng/cơ hội xây dựng cộng đồng và đưa mọi người đến gần nhau hơn. Để đổi lại/đảm bảo thực hiện được, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:

 1. Về chủ thể sử dụng
 2. Những ai có thể sử dụng dịch vụ này?

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp Cộng Đồng Dân Sinh rộng rãi cho tất cả mọi người, nhưng bạn không thể sử dụng Cộng Đồng Dân Sinh nếu:

 • Bạn chưa đủ 16 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi).
 • Bạn bị kết án phạm tội tình dục.
 • Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.
 • Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật áp dụng.
 1. Trách nhiệm của chủ thể khi sử dụng dịch vụ:
 • Sử dụng chính tên khai sinh của bạn/tên được pháp luật thừa nhận hoặc cấp phép.
 • Cung cấp chính xác thông tin về cá nhân bạn
 • Chỉ tạo duy nhất một tài khoản (của chính bạn) và sử dụng dòng thời gian vào các mục đích cá nhân hợp pháp.
 • Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Cộng Đồng Dân Sinh của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).

II- Những nội dung có thể chia sẻ trên Cộng Đồng Dân Sinh

 1. Những nội dung được chia sẻ và những giới hạn

Cộng đồng dân sinh là nơi ban chia sẻ những thông tin về đời sống cá nhân của bạn và thông tin của cộng đồng mà bạn biết, những thông tin đó phải đảm bảo không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Do đó, bạn đồng ý không tham gia những hành vi được mô tả dưới đây (hoặc không tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện những hành vi đó):

1.1.    Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ/các nội dung nào/sau:

 • Vi phạm các Điều khoản này, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi và các điều khoản, chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng Cộng Đồng Dân Sinh của bạn.
 • Bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận.
 • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.

1.2.    Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.

1.3.    Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (nếu không được chúng tôi cho phép hoặc cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập).

Chúng tôi có thể xóa nội dung bạn chia sẻ khi vi phạm các quy định này, tùy vào vi phạm chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp xử lý đối với tài khoản của bạn vì những lý do được mô tả dưới đây/phía trên. Nếu bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo cho chúng tôi nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi hoặc bất kỳ quyền nào khác được luật pháp bảo hộ.

 1. Cam kết chịu trách nhiệm về nội dung chia sẻ

Bạn cam kết về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung bạn chia sẻ trên Cộng Đồng Dân Sinh, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn văn các nội dung đó;

III. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền nhất định để cung cấp dịch vụ của mình:

 1. Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ:

Bạn sở hữu nội dung mình tạo và chia sẻ trên Facebook/Cộng Đồng Dân Sinh cũng như các Sản phẩm khác của Facebook/Cộng Đồng Dân Sinh mà bạn sử dụng. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này làm bạn mất quyền đối với nội dung của chính mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý để sử dụng nội dung đó.

Cụ thể, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ (như ảnh hoặc video) trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp và miễn phí bản quyền để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn (theo cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của bạn). Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ ảnh trên Cộng Đồng Dân Sinh, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ ảnh đó với người khác (phù hợp với cài đặt của bạn) chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi hoặc các Sản phẩm khác của Cộng Đồng Dân Sinh mà bạn sử dụng.

Bạn có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa nội dung hoặc tài khoản của mình. Bạn nên biết rằng, vì lý do kỹ thuật, nội dung bạn xóa có thể tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn trong bản sao lưu (mặc dù nội dung đó sẽ không hiển thị với người dùng khác). Ngoài ra, nội dung bạn xóa có thể tiếp tục xuất hiện nếu bạn đã chia sẻ với người khác và họ không xóa nội dung này.

 1. Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn với quảng cáo và nội dung được tài trợ:

 Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện của bạn và thông tin về hành động của bạn trên Cộng Đồng Dân Sinh bên cạnh hoặc liên quan đến quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác mà chúng tôi hiển thị trên các Sản phẩm của mình mà không cần trả thù lao cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể cho bạn bè của bạn biết rằng bạn quan tâm đến một sự kiện được quảng cáo hoặc đã thích Trang do một thương hiệu tạo ra, mà thương hiệu này đã trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo của họ trên Cộng Đồng Dân Sinh. Các quảng cáo như vậy sẽ chỉ hiển thị với những người được bạn cho phép xem hành động của mình trên Cộng Đồng Dân Sinh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt và tùy chọn quảng cáo.

 1. Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống:

Nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật và các tính năng bổ sung để cải tiến, nâng cao và phát triển thêm phần mềm đó.

IV-  Giới hạn về việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi sở hữu và cung cấp trong Sản phẩm của mình (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh chúng tôi cung cấp mà bạn thêm vào nội dung bạn tạo hoặc chia sẻ trên Facebook/cộng đồng dân sinh) thì chúng tôi giữ tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải với nội dung của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi (hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào) khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở) để sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng theo cách khác để trích xuất mã nguồn của chúng tôi.

 • CÁC QUY ĐỊNH BỔ SUNG
 1. Cập nhật Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cộng đồng của chúng tôi. Do đó, khi thấy cần thiết chúng tôi cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi các Điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Sau khi bất kỳ Điều khoản cập nhật nào có hiệu lực, nếu bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, nhưng nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia Cộng Đồng Dân Sinh nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

 1. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Chúng tôi muốn Cộng Đồng Dân Sinh trở thành nơi mà mọi người cảm thấy được chào đón và an toàn để thể hiện bản thân, cũng như chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình.

Nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn để bảo vệ cộng đồng và các dịch vụ của mình, bao gồm tạm ngừng quyền truy cập vào tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu bạn khiến chúng tôi gặp rủi ro hoặc rắc rối liên quɑn đến pháp luật hoặc khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động này. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tài khoản vào lần tiếp theo bạn truy cập tài khoản của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều mình có thể làm nếu tài khoản bị vô hiệu hóa.

Nếu bạn xóa hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, thì các Điều khoản này sẽ chấm dứt và không còn là thỏa thuận giữa bạn với chúng tôi nữa, nhưng những quy định sau vẫn có hiệu lực: 3, 4.1 và 4.2

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của Cộng Đồng Dân Sinh, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

 1. Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng là tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

 • Khi tham gia vào Cộng Đồng Dân Sinh bạn cần phải hiểu và đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi đều được giải quyết tại cơ quan tài phán có thẩm quyền của Việt Nam nơi Cộng Đồng Dân Sinh có trụ sở, luật pháp được áp dụng để giải quyết tranh chấp là pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bạn là người tiêu dùng, các tranh chấp của bạn với những người dùng khác xảy ra ở Quốc gia mà bạn cư trú thì pháp luật nơi xảy ra tranh chấp sẽ được áp dụng cho mọi khiếu nại hoặc tố tụng. Tùy theo từng sự vụ mà Công Đồng Dân Sinh có thể phối hợp với cơ quan chức năng của nước sở tại để cung cấp thông tin trên nguyên tắc trung thực và tôn trọng sự thật khách quan;
 1. Nội dung khác

5.1.    Các Điều khoản này (trước đây được gọi là Tuyên bố về quyền và trách nhiệm) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Cộng Đồng Dân Sinh, Inc. về việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

5.2.    Một số Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng phải tuân thủ các điều khoản bổ sung. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào trong số đó, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi vì mục đích thương mại hoặc kinh doanh, chẳng hạn như mua quảng cáo, bán sản phẩm, phát triển ứng dụng, quản lý một nhóm hoặc Trang cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản thương mại của chúng tôi. Nếu đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc, bạn phải tuân thủ Nguyên tắc về âm nhạc của chúng tôi. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản bổ sung nào xung đột với các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sẽ chi phối trong phạm vi xung đột đó.

5.3.    Khi nhận thấy bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.

5.4.    Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác mà không được sự chấp thuận của chúng tôi.

5.5.    Bạn có thể chỉ định một người (được gọi là liên hệ thừa kế) quản lý tài khoản của mình nếu tài khoản được tưởng nhớ. Chỉ liên hệ thừa kế của bạn hoặc người mà bạn đã xác định trong di chúc hợp lệ hoặc tài liệu tương tự thể hiện sự đồng ý rõ ràng về việc tiết lộ nội dung của bạn khi bạn qua đời hoặc mất năng lực mới có thể yêu cầu tiết lộ từ tài khoản của bạn sau khi tài khoản được tưởng nhớ.

5.6.    Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.

5.7.    Bạn nên biết rằng chúng tôi có thể cần đổi tên người dùng cho tài khoản của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu người khác xác nhận sở hữu tên người dùng đó và tên này có vẻ không liên quan đến tên bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày).

5.8.    Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn và những đề xuất khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.

5.9.    Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

 1. Các điều khoản và chính sách khác có thể áp dụng cho bạn
 • Tiêu chuẩn cộng đồng: Các nguyên tắc này nêu rõ tiêu chuẩn của chúng tôi về nội dung bạn đăng và hoạt động của bạn trên Cộng Đồng Dân Sinh cũng như các Sản phẩm khác của Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Điều khoản thương mại: Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, bao gồm quảng cáo, vận hành ứng dụng trên Nền tảng của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, quản lý một nhóm hoặc Trang cho doanh nghiệp hoặc bán hàng hóa/dịch vụ.
 • Chính sách quảng cáo: Các chính sách này chỉ định những loại nội dung quảng cáo nào được đối tác cho phép. Họ là những người quảng cáo trên các Sản phẩm của Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ: Những điều khoản này áp dụng khi bạn sử dụng giao diện quảng cáo tự phục vụ để tạo, gửi hoặc phân phối hoạt động hay nội dung quảng cáo, thương mại, được tài trợ nào khác.
 • Chính sách nền tảng của Cộng Đồng Dân Sinh: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: dành cho nhà phát triển hoặc nhà điều hành ứng dụng Nền tảng, trang web hoặc nếu bạn sử dụng plugin xã hội).
 • Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển: Các điều khoản này áp dụng cho nhà phát triển ứng dụng sử dụng Thanh toán trên Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng: Những điều khoản này áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Chính sách thương mại: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ trên Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Tài nguyên thương hiệu Cộng Đồng Dân Sinh: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Cộng Đồng Dân Sinh.
 • Nguyên tắc về âm nhạc: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng nếu bạn đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc trên Cộng Đồng Dân Sinh.