Xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội): Quận bảo dưới phường "chưa nghe"

UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã liên tiếp ra những văn bản chỉ đạo quyết liệt về việc xử lý hàng loạt những dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác