Xã Nam Phong Phú Xuyên Hà Nội Tăng Cường Tuyên Truyền Và Xử lý Các Vi Phạm Về Phòng, Chống Dịch Covid-19

Nhằm thực hiện có hiệu quả tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, xã Nam Phong Phú Xuyên Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm đối với các cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cấp bách sau đây:Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện trong 15 ngày, kể từ 06 giờ ngày 24/7/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 24/7/20201 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16/CT-TTg).

Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 và Chỉ Thị số 17/CT-UBND thành phố hà nội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (phải có thẻ công chức, viên chức hoặc giấy chứng minh nơi làm việc) và các trường hợp khẩn cấp khác do Sở Y tế hướng dẫn; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

5688-214958466665884117654338959305630398735064n.jpg

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND xã, thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhân viên làm việc luân phiên, giảm tối đa số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết; trường hợp phải tổ chức họp thì tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị mình và để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

5687-2181173213549316362102054456301730317705055n.jpg

y tế địa phương, lực lượng vũ trang bố trí trực chiến 100% quân số. Các cơ quan thuộc các đơn vị hoạt động công ích, phục vụ thiết yếu và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế để bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

UBND xã, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định và việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, đặc biệt phải kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong” trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác