VTV24 giờ đưa tin Vân Dung quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng, sử dụng giấy khám sức khỏe giả?

Thông tin về nghệ sĩ Vân Dung khiến công chúng không khỏi hoang mang.

VTV24 giờ đưa tin Vân Dung quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng, sử dụng giấy khám sức khỏe giả?

VTV24 giờ đưa tin Vân Dung quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng, sử dụng giấy khám sức khỏe giả?

VTV24 giờ đưa tin Vân Dung quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng, sử dụng giấy khám sức khỏe giả?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác