VsetGroup trong 6 năm thay đổi đăng ký kinh doanh 18 lần, tăng vốn điều lệ từ 1,6 tỷ lên 500 tỷ đồng như thế nào?

Trong vòng hơn 6 năm kể từ ngày được thành lập, VsetGroup đã thực hiện 18 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, điều chỉnh vốn điều lệ từ 1,6 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong đó, có những lần đơn giản chỉ là thêm hay bớt một số điện thoại...

45 46 47 48 49 50 51 52 53 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác