Vsanté Fradetox- saveur citron được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) vừa phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vsanté Fradetox- saveur citron vi phạm quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Vsanté Fradetox- saveur citron được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Vsanté Fradetox- saveur citron được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Vsanté Fradetox- saveur citron được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác