Việt Nam sẽ trở thành "cường quốc sân golf"?

“Cứ 2 tuần Việt Nam có thêm một sân golf được cấp phép. Sắp tới, dự kiến mỗi năm Việt Nam có thể có thêm 50 - 100 sân golf”. Với đà tăng trưởng này, chúng ta sẽ trở thành cường quốc thế giới về sân golf?

Việt Nam sẽ trở thành

Việt Nam sẽ trở thành

Việt Nam sẽ trở thành

Việt Nam sẽ trở thành

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác