Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Dù chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng viên uống Zbone lại quảng cáo như thuốc điều trị bệnh xương khớp để lừa người dùng, có dấu hiệu vi phạm luật quảng cáo?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác