Viên sủi Grobe quảng cáo tăng được chiều cao: Thương nhân đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục lừa dối?

Đơn vị kinh doanh sản phẩm viên sủi tăng chiều cao Grobe không những "thổi phồng" công dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh dược sĩ, người nổi tiếng để quảng cáo trái phép mà còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhà sản xuất.

Viên sủi Grobe quảng cáo tăng được chiều cao: Thương nhân đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục lừa dối?

Viên sủi Grobe quảng cáo tăng được chiều cao: Thương nhân đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục lừa dối?

Viên sủi Grobe quảng cáo tăng được chiều cao: Thương nhân đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục lừa dối?

Viên sủi Grobe quảng cáo tăng được chiều cao: Thương nhân đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục lừa dối?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác