Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nhưng ngang nhiên quảng cáo như một loại thuốc chữa bệnh về da. Ngoài ra còn lợi dụng hình ảnh, y tín của y bác sĩ, người nổi tiếng nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

Viên sủi Again Beauty ngang nhiên quảng cáo như thuốc trị bệnh về da

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác