Việc tập kết vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường tại phường Giang Biên: "Trên bảo dưới không nghe"

Từng bước thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm do bụi, cải thiện chất lượng cuộc sống, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Thế nhưng, tại phường Giang Biên (quận Long Biên) đang tồn tại công khai những bãi tập kết vật liệu xây dựng...

Việc tập kết vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường

Bãi tập kết VLXD trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

rác thải công nghiệp, xây dựng được các xe ben vận chuyển và đổ “tự phát” dọc theo con đường bê tông chạy thẳng ra Bãi Dâu, Bãi Ủi, làm hủy hoại môi trường đất nơi người dân đang canh tác hoa màu.

Công văn số 999/UBND-VP của Chủ tịch UBND quận Long Biên nêu rõ: Yêu cầu UBND phường Giang Biên chủ động liên hệ, thông tin kết quả kiểm tra xử lý đến cơ quan báo chí.

hường Giang Biên vẫn cố tình phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận và không có bất kì một động thái nào trong việc xử lý cũng như thông tin cho báo chí.

Phần khoanh đỏ: Khu vực các bãi tập trung VLXD.

UBND phường Giang Biên sớm kiểm tra, thực thi chỉ đạo của UBND quận Long Biên, tránh tình trạng coi thường kỷ cương pháp luật, “trên bảo dưới không nghe”.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác