Vi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạt

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm Bếp Hoa có dấu hiệu sản xuất và chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ gây hại sức khỏe người tiêu dùng.

Vi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạtVi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạtVi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạt

Vi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạtVi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạtVi phạm vệ sinh an toàn trong chế biến thực phẩm, cơ sở Bếp Hoa bị xử phạt

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác