Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

PV Chất lượng Việt Nam (VietQ) đã vào vai người bệnh bóc mẽ “kịch bản” tư vấn theo công thức “bắt bệnh - dọa bệnh - bán thuốc” của những “bác sỹ online” kinh doanh TPBVSK Shami Xoan như thuốc chữa bệnh.

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

Vào vai người bệnh bóc mẽ ‘kịch bản’ tư vấn TPBVSK Shami Xoan là thuốc điều trị của ‘bác sỹ online’

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác