Vần Đồn - Quảng Ninh: Xã Hạ Long có “biến” đất công thành đất ở?

Trong thời gian dài, từ khi chia lại ruộng đất (năm 1996 đến nay) nhiều diện tích trồng lúa, vườn tạp, đấu thầu và đất công ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã “biến” thành diện tích đất ở, được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác