UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

Do thi công khi chưa được cấp phép xây dựng, mới đây, toà nhà C1-CT thuộc dự án An Lạc Green Symphony vừa bị các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức lập biên bản.

UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

UBND huyện Hoài Đức lập biên bản vi phạm tại dự án An Lạc Green Symphony

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác