Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Trước thực trạng hàng loạt các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; việc người dân mòn mỏi chờ đợi được cấp đất dân cư dịch vụ và tố cáo bí thư Đảng uỷ xã Phù Chẩn có hành vi lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản; việc trung tâm thương mại

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Từ Sơn - Bắc Ninh: Né tránh cung cấp thông tin về công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác