Truy vết được hơn 500 trường hợp F1, F2 tại 5 huyện ở Thanh Hoá

Liên quan đến các bệnh nhân ở Hà Nội, Hải Dương (BN 2198, BN 2207, BN 2234, BN 2240), tính đến sáng 17/2, tỉnh Thanh Hoá đã rà soát, truy vết được 9 trường hợp F1 và 534 F2 tại các huyện Quảng Xương, Thiệu Hoá, Nga Sơn, Đông Sơn, Ngọc Lặc.

Cụ thể, liên quan đến BN 2207, truy vết được 1 F1 tại xã Quảng Văn (Quảng Xương). Ngày 14/2 lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 102 F2.
Liên quan đến BN 2234, truy vết được 3 F1 tại xã Thiệu Thịnh (Thiệu Hóa). Ngày 15/2 lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 153 F2.
Liên quan đến BN 2240, truy vết được 2 F1 tại xã Thiệu Duy và Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa. Ngày 16/2 lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 136 F2 (trong đó có 3 trường hợp là chuyên gia người Nhật Bản thuộc Công ty Xi Măng Nghi Sơn. Hiện tại đã được giám sát lấy mẫu, cách ly tại Khách sạn Nghi Sơn ngày 16/2).

Truy vết được hơn 500 trường hợp F1, F2 tại 5 huyện ở Thanh Hoá - ảnh 1

Liên quan đến BN 2198, truy vết được 1 F1 tại xã Nga Thái, Nga Sơn. Ngày 16/2 lấy mẫu làm xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 46 F2.
Liên quan đến BN 2240, truy vết được 1 F1 tại xã Đông Khê, Đông Sơn. Ngày 16-2 lấy mẫu làm xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 43 F2.
Liên quan đến BN 2240, truy vết được 1 F1 tại xã Ngọc Trung, Ngọc Lặc. Ngày 16/2 lấy mẫu làm xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS - CoV - 2; hiện tại rà soát được 54 F2.
Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức giám sát, truy vết các trường hợp nghi ngờ, F1, F2 và các trường hợp trở về từ các tỉnh có dịch, cách ly triệt để, khoanh vùng gọn các ổ dịch, lấy mẫu kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác