Trường Mầm non Nam Tiến B huyện Phú Xuyên: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng năm mới 2023, sáng ngày 06/01/2023, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Nam Tiến B, tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Đồng chí Trần Thị Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ; Cô Giáo Phạm Thị Hiền – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo Đại hội và đông đủ đoàn viên Công đoàn Trường mầm non Nam Tiến B.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn lao động huyện và Chi bộ nhà trường, Công đoàn Trường mầm non Nam Tiến B đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra, 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, tiếp thu Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động; 100% đoàn viên không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” qua đó có nhiều đoàn viên đã vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ chuyên môn.

6585-nam-tien1.jpg

Công đoàn Trường Mầm non Nam Tiến B đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành, Công đoàn ngành tổ chức, trong các hội thao của ngành có nhiều cá nhân đạt thành tích cao; thực hiện tốt các giải pháp xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, công tác xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh.

6586-nam-tien2.jpg

Thực hiện tốt công tác thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau, dịch bệnh đối với đoàn viên công đoàn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động theo quy định với 100% đoàn viên được tham gia khám; tham gia các cuộc vận động, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện , hàng năm đơn vị đều được công đoàn cấp trên đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua và đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới: 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua và các cuộc vận xã hội từ thiện; 100% đoàn viên công đoàn, người lao động nói không với tiêu cực; 95% trở lên đoàn viên công đoàn, người lao động đạt danh hiệu Đoàn viên

Để hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt được những thành tích tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Trần Thị Minh ;Cô Giáo Phạm Thị Hiền – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Mầm non Nam Tiến B cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng Công đoàn vững mạnh; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đồng thời, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm làm phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

6587-nam-tien-3.jpg
Đồng chí Trần Thị Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên ( đứng thứ 2 bên trái) và Cô Giáo Phạm Thị Hiền – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa ban chấp hành công Đoàn nhà trường

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Mầm non Nam Tiến B đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% công nhân viên chức, lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Qua đó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương và huyện; góp phần nâng cao hoạt động động Công đoàn, đưa tổ chức Công đoàn thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của cán bộ, giáo viên, đoàn viên người lao động.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, sáng ngày 06/01/2023, Trường Mầm non Nam Tiến B (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong đó, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thị Quyên đã được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Nam Tiến B. Ban chấp hành công đoàn khóa mới có đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn nhà trường đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác