Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Nhận thấy quá trình xét tuyển xảy ra vấn đề tiêu cực, hồ sơ có dấu bị chỉnh sửa nhằm nâng điểm cho thí sinh không đạt điều kiện nhập học tại truờng Đại học Y Dược Hải Phòng, một số thí sinh đã phản ánh thông tin đến các Cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có dấu hiệu gian lận trong tuyển sinh

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác