TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: CĂN CỨ QUY ĐỊNH NÀO ĐỂ KÝ HÀNG TRĂM BẰNG TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨC DANH PHỤ TRÁCH TRƯỜNG?

Theo phản ánh suốt một thời gian dài Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội không có Hiệu trưởng, việc điều hành nhà trường do nguyên Hiệu trưởng là ông Phạm Xuân Khánh đảm nhiệm với cương vị phụ trách trường từ giữa tháng 4/2020 đến thời điểm hiện tại

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: CĂN CỨ QUY ĐỊNH NÀO ĐỂ KÝ HÀNG TRĂM BẰNG TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨC DANH PHỤ TRÁCH TRƯỜNG?

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: CĂN CỨ QUY ĐỊNH NÀO ĐỂ KÝ HÀNG TRĂM BẰNG TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨC DANH PHỤ TRÁCH TRƯỜNG?

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: CĂN CỨ QUY ĐỊNH NÀO ĐỂ KÝ HÀNG TRĂM BẰNG TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨC DANH PHỤ TRÁCH TRƯỜNG?

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: CĂN CỨ QUY ĐỊNH NÀO ĐỂ KÝ HÀNG TRĂM BẰNG TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨC DANH PHỤ TRÁCH TRƯỜNG?

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác