TP.HCM: Cẩn trọng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

Qua thông tin phản ánh của người dân gửi đến app “Y tế trực tuyến” của Sở Y tế, tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều cơ sở làm đẹp tại các quận trên địa bàn TP.HCM thực hiện hành vi quá chức năng cho phép.

TP.HCM: Cẩn trọng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

TP.HCM: Cẩn trọng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

TP.HCM: Cẩn trọng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

TP.HCM: Cẩn trọng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác