TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

Sản phẩm Shami Xoan do Công ty TNHH TM và DV GRIFFIN Việt Nam (số 393, Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phân phối đã sử dụng danh nghĩa người nổi tiếng, gắn mác công nghệ hiện đại để quảng cáo sản phẩm lừa dối người tiêu dùng.

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

TPBVSK Shami Xoan 'dựa hơi' người nổi tiếng, quảng cáo sai chức năng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác