TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

Liên quan tới sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) được “vẽ” như “thần dược” mới đây, các cơ quan chức năng đã nỗ lực ra quân kiểm tra, xử phạt rất nghiêm, thậm chí thu hồi rút giấy phép rất nhiều các sản phẩm.

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

TPBVSK Đào Thi đang được quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người tiêu dùng như thế nào? (Kỳ 1)

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác