TPBVSK Ban thốc khang quảng cáo sai phạm, lừa dối người tiêu dùng?

Sản phẩm thực phẩm BVSK Ban thốc khang đang vi phạm quy định của pháp luật với hàng loạt các hành vi như quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm...

24 25 26 27 28 29 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác