Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

3 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

4 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

5 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

Giao dịch nhiều

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/11

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác