Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Trong hoạt động đấu thầu của Công ty 35 (Tổng Công ty Đông Bắc), không chỉ những gói thầu trị giá vài tỷ đồng mà những gói thầu có trị giá rất lớn lên đến hàng chục tỷ thì không ai khác vẫn là Công ty cổ phần đưa đón thợ mỏ Đông Bắc được xướng tên.

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

Tổng Công ty Đông Bắc: Nghi vấn “Công ty thân hữu” trong hoạt động đấu thầu ở Công ty 35

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác