TNR 'cầm đằng chuôi', người mua nhà bị bỏ mặc ra sao?

Mặc dù đã đóng cho chủ đầu tư 95% giá trị hợp đồng để mong có được căn nhà, thế nhưng đến nay đã 3 năm, người dân lâm vào cảnh cùng cực, phải kéo đến trụ sở TNR...

93

94 95

96

97

98

99

100

101    

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác