Tin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họa

Hiện nay khá nhiều người tin tưởng vào công dụng tuyệt vời của sừng tê giác có thể chữa được bách bệnh nên đua nhau mua dù đắt đỏ. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, nên cân nhắc kỹ vì chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định.

Tin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họaTin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họa

Tin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họa

Tin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họaTin vào công dụng của sừng tê giác chữa được 'bách bệnh' có ngày gặp họa

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác