Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

Mặc dù Công ty CP Dược phẩm Quốc tế EVA CARE đã làm thủ tục giải thể, nhưng các sản phẩm của Công ty này vẫn được Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Trang EVA phân phối. Nghi vấn đặt ra, phải chăng đây là chiêu thức mới của doanh nghiệp, nhằm qua mắt lực lượng

Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

Tiếp bài cần xác minh làm rõ chất cấm trong sản phẩm hỗ trợ giảm cân Gold mang thương hiệu Trang Eva Có hay không việc “Bình mới, rượu cũ”?

 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác