Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Sai phạm có hệ thống, không minh bạch giá cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết sai quy định… khiến công viên Hoàng Hoa Thám, Tp. Bắc Giang đã bị “xẻ thịt” cho nhiều doanh nghiệp thuê đất, xây dựng khu dịch vụ, thương mại, sân tập golf…

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác