Tiên Du (Bắc Ninh): UBND xã Phú Lâm xây dựng trái phép 18 ki-ốt, xâm phạm công trình thuỷ lợi

Uỷ ban nhân dân xã Phú Lâm (huyện Tiên Du) là chủ đầu tư của dự án “Cải tạo, nâng cấp chợ xã Phú Lâm”. Trong quá trình triển khai dự án đã tự ý cho xây dựng 326m kè đá hai bên bờ kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá; Xây dựng trái phép 18 ki-ốt với diện tích hàn

68 69 70 71 72 73 74 75 76 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác