Thực phẩm chức năng Bách Thống Vương quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng

Là thực phẩm chức năng, nhưng Bách Thống Vương lại được thần thánh hóa như thuốc chữa bệnh về thần kinh để lừa dối người tiêu dùng trên nhiều website

60

61 62 63 64 65 66 67 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác