Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật

Cục An toàn thực phẩm vừa có thông tin cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr 1h quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác