Thu hồi thuốc viên nang cứng Amoxicillin do không đảm bảo chất lượng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn thu hồi viên nang cứng Amoxicillin, do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco sản xuất, vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan.

Thu hồi thuốc viên nang cứng Amoxicillin do không đảm bảo chất lượng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng, Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2).Thu hồi toàn quốc lô thuốc Amoxicilin 500mg do không đảm bảo chất lượng Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày kể từ ngày ký Công văn này.Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc TW/Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh ưu tiên tiến hành kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan của các mẫu lấy bổ sung đối với thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mgsử dụng thuốc tạm dừng phân phối, buôn bán, sử dụng lô thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mg (Amoxicillin trihydrat )

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác