Thu hồi phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế của Công ty Hải Thịnh

Sở Y tế Hà Nội vừa có Quyết định số 2631/QĐ-SYT về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ mới Hải Thịnh.

Thu hồi phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế của Công ty Hải Thịnh

Thu hồi phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế của Công ty Hải Thịnh

Thu hồi phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế của Công ty Hải Thịnh

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác