Thêm 2 doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng vì vi phạm về chứng khoán

Công ty CP Cơ khí gang thép và Công ty CP Damsan vừa bị UBCKNN xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo Báo Giao Thông, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 315 /QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Cơ khí gang thép (địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cụ thể, Công ty CP Cơ khí gang thép bị phạt 60.000.000 đồng vì đã có hành vi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017.

Keyword đầu tiên có dấu

Công ty CP Cơ khí gang thép và Công ty CP Damsan vừa bị UBCKNN xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ảnh minh hoạ)

Ngoài Công ty CP Cơ khí gang thép, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Damsan (Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, Công ty CP Damsan bị phạt 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) vì đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2946/QĐ-CT ngày 21/12/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01012018/NQ-HĐQT ngày 01/01/2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12012018NQ-HĐQT ngày 12/01/2018…

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác