Thanh tra TP HCM chỉ ra nhiều sai phạm tại một số bệnh viện

Mới đây, Thanh tra TP HCM vừa công bố kết luận về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại TP HCM.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã chỉ ra các sai phạm về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An.

Thanh tra TP HCM chỉ ra nhiều sai phạm tại một số bệnh viện
Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Cụ thể, các đơn vị có sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chẩn đoán dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa đúng với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng. Việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT từ năm 2014 đến Quý II-2019 tại năm đơn vị có sai sót về giá thuốc đề nghị thanh toán với tổng số tiền là hơn 2,6 tỉ đồng.

Các sai sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc bệnh viện, Tổng Giám đốc công ty và trưởng các khoa và phòng liên quan của các bệnh viện, trung tâm y tế.

Tại Bệnh viện Ung Bướu, đơn vị không xây dựng danh mục vật tư y tế đối với 23 mặt hàng gửi Bảo hiểm xã hội TP để làm cơ sở thanh toán chi phí vật tư y tế từ nguồn quỹ BHYT cho các bệnh nhân khám chữa bệnh có tham gia BHYT.

Một số thuốc thanh toán BHYT, bệnh viện Ung Bướu thực hiện mua sắm theo giá thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy, giá thuốc mua sắm theo các đợt năm 2011, năm 2012, năm 2013 số lượng 109 mặt hàng thuốc với tổng số tiền 28,6 tỉ đồng là chưa đúng. Ngoài ra, một số thuốc thanh toán BHYT, bệnh viện Ung Bướu thực hiện mua sắm theo giá thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy, giá thuốc mua sắm theo các đợt năm 2011,2012, 2013 với số lượng 109 mặt hàng thuốc, tổng số tiền 28, 662 tỷ đồng. Do đó, về hình thức mua sắm chưa đúng quy định Luật Đấu thầu năm 2013. Ngoài ra, bệnh viện thực hiện 32 gói thầu đối với việc mua sắm vật tư y tế và hóa chất trực tiếp mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đối với bệnh viên Nhân dân Gia Định, việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020), bệnh viện chỉ lập dự kiến, chưa xây dựng thành kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm. Đối với việc lập dự toán gói thầu vật tư y tế, từ năm 2014 đến năm 2017, bệnh viện lập dự toán trên cơ sở áp dụng báo giá của 3 đơn vị cung cấp vật tư, sau đó tính trung bình cộng của 3 báo giá này để xác định đơn giá cho từng mặt hàng. Về vấn đề này, kết luận thanh tra nêu bệnh viện cần lấy giá thấp nhất trong ba thông báo giá để đảm bảo giá dự toán được lập là thấp nhất.

Ngoài ra, bệnh viện thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói trang thiết bị y tế mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi là không phù hợp vì giá trị các gói thầu này không đủ điều kiện để áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu mà phải đấu thầu rộng rãi. Theo báo cáo, từ năm 2108 đến nay, bệnh viện đã chấn chỉnh về áp giá trung bình cộng và thực hiện đấu thầu rộng rãi.

Tại bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện chưa lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm năm (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020) mà mới chỉ lồng ghép trong kế hoạch hoạt động 5 năm. Qua kiểm tra chọn mẫu gói thầu “Mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla” và gói thầu “Mua sắm thiết bị chuẩn đoán hình ảnh năm 2017” có một số thiếu sót.

Theo thanh tra TP HCM, cả 3 bệnh viện đều sai trong việc áp dụng hình thức đấu thầu thực hiện mua sắm trực tiếp vật tư y tế. Bệnh viện cần lập kế hoạch, dự toán các gói thầu mua sắm vật tư y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện để tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cả các gói thầu.

Các sai sót nêu trên có trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện và Trưởng Khoa Dược, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của cả 3 bệnh viện. Giao Giám đốc 3 bệnh viện khắc phục sai sót, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo các các khoa, phòng, các nhân, có liên quan đến nội dung Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Y tế và Thanh tra TP HCM.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác