Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiến hành làm việc với ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cùng thủ trưởng các đơn vị liên quan về việc hiến đất mở đường, phân lô tách thửa của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào cuộc vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác