Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

Trong vụ án Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền dự án, 4 bị can chuẩn bị hầu toà và kiến nghị của luật sư.

Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

Thanh Thuỷ (Phú Thọ) - Phó chủ tịch UBND tham ô hơn 40 tỷ: 4 bị can chuẩn bị hầu toà

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác