Thanh Hóa quy hoạch 2 khu đất gần 1.500ha làm siêu dự án ven biển Sầm Sơn

Diện tích lập quy hoạch phân khu A - Khu trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng ven biển và đô thị TP. Sầm Sơn gần 735ha và phân khu H - Khu trung tâm thương mại và các đô thị mới TP. Sầm Sơn khoảng 744ha.

38 39 40 41 42 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác