Thanh Hóa: Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa chưa được giao đất - Tập đoàn Dabaco phủ nhận việc xây dựng?

Hiện nay dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng và Thạch Lâm, huyện Thạch Thành của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư chưa được giao đất...

1 2 3 4 5 6 7 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác