Thanh Hóa: “Biến” đất Trung tâm thương mại và dịch vụ Hải Hà sang đất ở có đúng quy định pháp luật?

Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ôtô chậm tiến độ nhiều năm, bị cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi dự án. Tuy nhiên, lại được UBND tỉnh Thanh Hóa “tạo điều kiện” chuyển đổi mục đích...

Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ôtô chậm tiến độ nhiều năm, bị cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi dự án. Tuy nhiên, lại được UBND tỉnh Thanh Hóa “tạo điều kiện” chuyển đổi mục đích sang thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng dân cư (đất ở).

Từ dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ôtô Hải Hà được “biến” thành đất ở.

sau nhiều năm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất, Công ty Hải Hà không triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng như đã cam kết; năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra và có Tờ trình số 299/TTr-STNMT ngày 13/6/2012 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của công ty Hải Hà theo quy định của pháp luật.

Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư và các sản phẩm đang được chào bán.

ngày 29/07/2016 UBND huyện Quảng Xương lại “quay đầu” có Công văn 800/UBND-TNMT đề xuất nội dung: Theo tình hình thực tế tại địa phương vị trí khu đất Công ty Hải Hà đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở là phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, ngày 24/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có Văn bản số 5069/STNMT-QLĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Xét thấy Công ty Hải Hà đề nghị chấp thuận cho công ty được chuyển đổi toàn bộ khu đất trên thành đất ở nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất là phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND huyện Quảng Xương cập nhập vị trí, diện tích khu đất thương mại dịch vị thành đất ở tại xã Quảng Tân. Và chấp thuận cho Công ty Hải Hà được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại khu đất trên...

 việc UBND tỉnh Thanh Hóa “tạo điều kiện” cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất thương mại và dịch vụ sang đất ở đúng quy định pháp luật?

ngày 07/07/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có Văn bản số 9696/UBND-KTTC giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan, căn cứ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019 có liên quan đến dự án trên khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác