Thẩm mỹ viện KangJin tiếp tục bị xử phạt vì quảng cáo dịch vụ trái phép

Thẩm mỹ viện KangJin bị thanh tra Sở Y tế xử phạt 44 triệu đồng quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thẩm mỹ viện KangJin tiếp tục bị xử phạt vì quảng cáo dịch vụ trái phép

Thẩm mỹ viện KangJin tiếp tục bị xử phạt vì quảng cáo dịch vụ trái phép

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác