Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Ghi nhận sáng 22/4, cơ sở Thẩm mỹ Sunny Luxury (Thanh Xuân - Hà Nội) bất ngờ đóng cửa, dán biển cho thuê lại mặt bằng sau ồn ào, đào tạo tiêm Filler "chui".

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

Thẩm mỹ Sunny Luxury bất ngờ đóng cửa giữa ồn ào tiêm filler 'chui'

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác