Thái Nguyên: Từ chuyện trúng đấu giá 229 lô đất cùng một kịch bản, mối lo ngại về những hệ lụy xấu

Theo quyết định này, người dân chỉ biết có 5 người đã trúng đấu giá mà không biết rằng, 229 lô đất ấy được trúng chỉ với việc thêm một bước giá cộng một ngàn đồng cho đến vài trăm ngàn đồng.

Thái Nguyên: Từ chuyện trúng đấu giá 229 lô đất cùng một kịch bản, mối lo ngại về những hệ lụy xấu

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:csjMzgQQT5MJ:https://doanhnghiepvadautu.net.vn/thai-nguyen-tu-chuyen-trung-dau-gia-229-lo-dat-cung-mot-kich-ban-moi-lo-ngai-ve-nhung-he-luy-xau/%3Ffbclid%3DIwAR3J3ZMioeMYOZcZEAU-HxKTScAGR3AkpRQtA3-33H4l0WeLmqQRrFhyzqs+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

Google cache
WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác