Thái Nguyên: Thêm một dự án đầu tư theo hình thức PPP phải thu hồi

Do dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP quy định tại Luật Đầu tư, mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Dự án Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trung tâm dịch vụ và thi đấu thể thao.

36 37 38 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác