Thái Nguyên: “Quy trách nhiệm” cho lãnh đạo địa phương để chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm, sai quy hoạch

Trước hoạt động xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm, sai quy hoạch còn diễn ra tại một số nơi, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao trách nhiệm cho các ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện...

1 2 3 4 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác