Thái Nguyên: “Bán lúa non”, chính quyền đã áp dụng luật nào?

Khu đất vẫn còn là các ruộng lúa, hoa màu chưa được xây dựng cơ sở hạ tầng đã được UBND thành phố Thái Nguyên chia lô bán đấu giá, cấp bìa đỏ. Những người am hiểu luật pháp rất bức xúc đặt câu hỏi: Không hiểu chính quyền đã áp dụng luật nào?

32 33 34 35 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác