“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 9-2-2021 của Bộ Công thương về việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (Quyết định 477) được nhận định là mang lại những hiệu quả rất lớn, là “tấm

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

“Tấm lá chắn” cho ngành mía đường

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác