Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Những thông tin mới đây về việc CTCP Dược phẩm Nam Dược (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng bản đồ Việt Nam quảng cáo không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã gây phản ứng gay gắt trong dư luận. Nhưng ít ai biết rằng công ty này vẫn ăn nên làm ra dù

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

Sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa để quảng cáo, Nam Dược đang kinh doanh thế nào?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác